Top 3 phần mềm GUI cho git tốt nhất trên linux

Top 3 phần mềm GUI cho git tốt nhất trên linux

Git là một công cụ miễn phí hỗ trợ quản lý và phát triển phần mềm. Git được thiết kế để  phục vụ mọi thứ từ các dự án nhỏ đến rất lớn dựa trên tốc độ, hiệu quả và tính toàn vẹn dữ liệu.

Người dùng Linux có thể quản lý Git chủ yếu từ dòng lệnh, tuy nhiên, có một số phần mềm sử dụng Git có hỗ trợ giao diện đồ họa (GUI) tạo điều kiện cho việc sử dụng Git hiệu quả và và trực quan  hơn cho người  sử dụng.

Dưới đây là một số công cụ hỗ trợ giao diện mà chúng tôi đánh giá là tốt nhất hiện nay.

 1. Git Kraken
 • Tương tác trực quan
 • Hỗ trợ nhiều profile cho người sử dụng
 • Tích hợp công cụ hỗ trợ merge code.
 • Tích hợp  tài khoản github và  bitbucket
 • Hỗ trợ mô  tả gitflow  

2. SmartGit

 • Hỗ trợ pull request và comment  
 • Hỗ trợ SVN
 • Hỗ trợ Git-flow, ssh-client, công cụ so sánh và merge code
 • Tích hợp  Github, Bitbucket và Jira

3. GitCola

GitCola là ứng dụng mạnh mẽ,  tương thích với hầu hết linux. GitCola được viết bằng python, và phát triển có chứng nhận của GPL

 • Cho phép tuỳ biến ẩn hoặc hiển thị các tính năng theo mong muốn người dùng.
 • Hỗ trợ tuỳ chỉnh biến môi trường
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ